Methodiek

Piano: Op de pianolessen besteed ik veel aandacht aan de aanslag van de toetsen, omdat dit bepalend is voor de klank. 

De volgende aspecten komen in de lessen aan de orde: vingerkracht leren gebruiken, gewicht van de arm, lichaamshouding, balans in klank tussen linker- en rechterhand. Vanaf het beginstadium besteed ik aandacht aan het pedaalgebruik om latere coördinatieproblemen te voorkomen. 

Orgel: Op de orgellessen komen de verschillende aanslagtechnieken aan de orde wat verband houdt met verschillende stijlperioden van de orgelliteratuur (legato en portato aanslag). Ook wordt gelet op de hand- en lichaamshouding. Als de leerling voldoende beenlengte heeft kan met pedaallessen worden begonnen. 

De leerling kan eigen voorkeur geven voor bepaalde repertoirestukken, ook kan bijvoorbeeld worden gekozen voor kerkelijk orgelspel. 

Pedagogisch klimaat

Een instrument bespelen kan een goed neveneffect hebben op leerresultaten bij jonge leerlingen, omdat de hersenhelften moeten samenwerken. (www.muziekmaaktslim.nl)

Kinderen leren zichzelf overwinnen door steeds nieuwe resultaten te boeken en weten dat fouten maken mag en je hier ook van leert.

Muzieklessen hebben een positief effect op verlegen kinderen. Ze zullen zich hierdoor ook op andere terreinen meer kunnen uiten.

Tarieven

De tarieven van de lessen worden vastgesteld volgens de richtlijnen van de KNTV.

Leerlingen t/m 20 jaar zijn vrijgesteld van BTW. Betalingen zijn per halfjaar. 

Artikel ‘kinderen en muziek’

https://www.c-and-a.com/nl/nl/shop/muziek-als-hobby-voor-kinderen